Hopp til innhold

Akershus Fylkeskommune årsrapport 2013

Design Container utarbeidet årsrapport 2013 for Akershus fylkeskommune. Leveransen bestod av en 98-siders trykt utgave, og en tilhørende webløsning. Det ble utarbeidet et sprekt designkonsept som viser fram Akershus Fylkeskommune som den innovasjonsdrevne kommunen de er. Vi har linket sammen den trykte rapporten og webversjonen med ekstra innhold og QR-koder.

 

Del dette på

Kunde: Akershus fylkeskommune
Oppgave: Konsept, design, layout og produksjon av trykt årsrapport 2013 samt design og utvikling av webversjon

Pris: Gull Farmandprisen 2014, beste kommune/fylkeskommune

Lenke: http://aarsrapport2013.akershus-fk.no

akershus_fylkeskommune akershus_fylkeskommune akershus_fylkeskommune akershus_fylkeskommune akershus_fylkeskommune

Essensielt i dette oppdraget var å fremme bredden i fylkeskommunens virksomhet, og å utarbeide en tilgengelig og lettlest rapport. Rapporten og webløsningen presenterer fylkeskommunens mål, politiske ledelse, satsningsområder, tjenester og resultater.

Gjennom webløsningen kan man laste ned enkeltkapitler og hele rapporten, finne relevante ressurser til de ulike kapitlene og se videoer med Fylkerådmannen og Fylkesordføreren.

Vår oppgave innebar konsept, fotoretning, design og layout, herunder opptegning av grafer, ikoner og illustrasjoner. Den trykte utgaven lenker også til webløsningen gjennom QR-koder, og begge lever innenfor samme designunivers, med utgangspunkt i kundens grafiske profil. Webløsningen er responsiv.