Hopp til innhold

Axer Eiendom

Axer kom til oss med et ønske om å være tydeligere på hvem de er i forhold til sine konkurrenter og i bransjen generelt. Behovene i denne sammenheng var design og utvikling av nye nettsider, gjennomgang av strategi og målsetninger, utvidelse av profilen og design av markedsmateriell.

Del dette på

Kunde: Axer Eiendom
Oppgave: Profil, diverse markedsmateriell og webdesign
www.axer.no

axer axer axer axer

Til de nye nettsidene var det et mål å komme frem til en brukervennlig og målgrupperettet struktur, i responsivt design som ivaretar brukernes behov uavhengig av plattformen som brukes. Synliggjøring av virksomhetsområder, eiendommer og teamet bak Axer var stikkord i denne prosessen.

Etter et godt forprosjekt med høy grad av involvering fra Axer, la vi grunnlaget for den nye profilen og virkemidler som skulle brukes på nettsidene. Resultatet er blitt et tydeligere konsept rundt hvem Axer er og hva de tilbyr, kompetansen hos de ansatte og gode oversikter over eiendommene deres.

Axer Eiendom er et norsk eiendomsselskap som utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet.