Hopp til innhold

Ferd får ny profil og webløsning
“Gjennom hele prosjektet har Desgncontainer ytet god service og innsats, og hjulpet oss som kunde både med å møte våre ønsker, men også å finne nye og spennende løsninger til vår nettside og årsrapport. Vi er meget godt fornøyd med resultatet !"
Hanne Paulsrud, Ferd.

Del dette på

Kunde: Ferd
Jobb: Ny logo, profil, webløsning og årsrapport

Pris: Sølv beste nettsted, Farmandprisen 2014

www.ferd.no
aarsrapport2012.ferd.no/
 

ferd

 

Ferd hadde behov for å oppdatere sin profil samt se på nye webløsninger. Vi fikk jobben om å få utarbeide ny grafisk profil, logo og webløsninger for Ferd konsernet.

Etter å ha gått igjennom våre tanker og ideer og Ferd sine behov og planer fremover, endte det med et omfattende prosjekt som innebar utvidelse og fornyelse av konsernets profil, nye hjemmesider og ny digital årsrapport. Til å være et av Norges eldste selskaper er de overraskende langt fremme når det gjelder bruk av ny teknologi og ikke minst forståelsen av den ”nye digitale hverdagen”.

Gjennom et godt forprosjekt la vi sammen rammene for prosjektet og definerte store deler av prosessen. Det var en spennende utfordring å skulle lage noe helt nytt, samtidig som vi skulle bevare de godt forankrede verdiene og historien til Ferd.

Vi brukte mye tid på å beholde ”gamle” Ferd i det nye designet og mener vi lyktes godt med det når vi ser på resultatet i ettertid. Våre tanker bak grafisk profil og symbolikk er at tiden knytter oss sammmen i flere forstander. Symbolet vi har utviklet representerer at fortiden, nåtiden og fremtiden henger sammen i evigheten.

Langsiktig tankegang  og innovasjon er med på å skape verdier og grunnstener i samfunnet vårt, noe Ferd bridrar til. De har en unik historie bak seg og derfor ønsket vi at elementet skulle ha en historisk fremtoning og gi et intrykk av solide verdier, samtidig som man fremstod tidsriktig.

Profilen og de nye websidene har blitt meget godt mottatt, både av de ansatte i Ferd og markedet. Ferd valgte i tillegg å gå helt bort fra trykket utgave av sin årsrapport og gikk over til en komplett digital løsning. Dette kan være en uvant overgang for mange, men et steg i riktig retning.

Designet fra den nye profilen og de nye hjemmesidene ble tatt med over i utviklingen av rapporten og gir en tydelig rød tråd mellom de ulike plattformene, til tross for et noe mer konservativt uttrykk på rapporten.

Vi har i stor grad etterlevd en av våre påstander om at vi er opptatt av helhetlige løsninger som gir kunden større kontroll over markedskommunikasjonen sin, og ikke minst deres kunder igjen et bedre bilde av det som kommuniseres, uavhengig av hvilke kanaler som benyttes.

Ferd er et av Norges eldste familieeide industri- og finanskonsern med historie helt tilbake til 1778. I tillegg til den finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser, og den kommersielle virksomheten, har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap. De er i selskap med få om noen i sin bransje, da de setter det å skape sosiale og økonomiske verdier i samfunnet på lik linje med sin egen verdiskapning.

 

ferd ferd ferd