Hopp til innhold

Tilgjengelig og responsivt intranett

Etter å ha ferdigstilt nye nettsider, flere digitale årsrapporter og ny profil, var det på tide å ta en kikk på intranettet. Som så mange andre opplevde Ferd at intranettet var lite fleksibelt, vanskelig å oppdatere og ikke nødvendigvis hadde den funksjonaliteten de ønsket og trengte.

Gjennom prosjektet var vi opptatt av at det nye intranettet skulle oppleves mer som en nettside med relevant innhold og ikke et tradisjonelt intranett. Tilgjenglighet har også vært en viktig faktor i prosjektet. 

Del dette på

Kunde: Ferd
Oppgave: Utvikling av intranett

ferd-intranett ferd-intranett

Det primære formålet med det nye intranettet var å utvikle en mer oversiktlig og brukervennlig struktur, med et design som er i tråd med Ferd.no. Løsningen måtte selvsagt også være responsiv, slik at den fungerte like godt på mobil og tablet, som på PC. Vi ønsket å synliggjøre relevant informasjon på forsiden som kunne skape større engasjement internt rundt innholdet. Det var i tillegg et mål å gjøre det enklere for administrator å oppdatere samt å dele innhold med de ansatte.

Vi ønsket å forbedre menystrukturen gjennom å samle informasjon under færre menypunkter og løfte frem det viktigste innholdet på forsiden. På denne måten gir vi brukeren bedre oversikt og en bedre flyt i navigasjonen. Dette løste vi delvis gjennom bruk av eksisterende løsninger på Ferd.no, og gjennom implementering av nye moduler. Løsningen er utviklet på samme plattform som nettsiden og andre digitale løsninger vi har utarbeidet for dem. Dette er fordelaktig ift. lisenskostnader, bruk av eksisterende funksjonalitet fra Ferd.no og ikke minst administrasjon av innholdet for de ansatte.