Hopp til innhold

Marine Harvest årsrapport 2013

Vi fikk oppdraget med design, layout og produksjon av konsernets årsrapport for 2013. Dette er en fyldig rapport på 210 sider, hvor selskapets virke presenteres grundig gjennom kommersiell del og regnskap. Rapportens omfang stiller store krav til visualisering og lesbarhet, noe vi har løst gjennom ved å etablere et tydelig og funksjonelt hierarki og design.

Bærekraftsrapporten er en integrert del av årsrapporten og har fått mye fokus. Vi har uterbeidet en rekke illustrasjoner og infrografikk for å visualisere denne delen av virksomheten.

 

Del dette på

Kunde: Marine Harvest
Oppgave: Design, layout og produksjon av årsrapport 2013

Pris: Bronse Farmandprisen 2014, kategori børsnotert selskap

Årsrapport 2011 & 2012
 

marine_harvest-1 marine_harvest-1 marine_harvest-1

Marine Harvest ASA er verdens største produsent av laks. Konsernet har rundt 10 200 ansatte og har aktiviteter i 22 land. De har virksomhet langs hele norskekysten, fra Agder til Nordland, og de driver i hele verdikjeden fra stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg. Vi utarbeidet også Marine Harvests årsrapport for 2011 og 2012.