Hopp til innhold

Kampanje mot vold

"I samarbeid med Design Container har representanter fra Barn og Unges Kommunestyre (BUK) utviklet plakater om vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner. «Unge og kule» medarbeidere i Design Container lyttet virkelig på ungdommene og utfordret dem på ulike måter å uttrykke sitt budskap på."

 

Del dette på

Kunde: Nittedal Kommune
Oppgave: Kampanje for å gjøre det lettere å snakke om vold og misbruk.

nittedal_kommune

"Vi er alle meget fornøyde med resultatet. Kampanjen ble så original og talende at KRÅD (Kriminalitetsforebyggende råd, justis.dep) gav ekstra støtte til prosjektet og har nå sin logo på plakatene. Barneombudet har også vist stor interesse for resultatet og skal delta i lanseringen av kampanjen. BUK sier at «Dette er plakater som gjør at man forstår. De er viktige og ingen kommer til å tegne bart på dem." Annica Øygard, SLT- og folkehelsekoordinator i Nittedal kommune.

Nittedal Kommune har i likhet med mange andre kommuner problemer med vold blant barn/ungdom og misbruk både av medelever og fra tillittspersoner. Kommunene har arbeidet veldig aktivt for å sette søkelys på disse sakene, og har i den forbindelse bevilget penger til Barne- og ungdomsstyret i kommunen til å gjennomføre en kampanje.

Vi fikk jobben. Sammen med Barne- og Ungdomsstyret og representanter fra Nittedal Kommune utarbeidet vi kampanjen ”Si det til noen”. Vi gjennomførte workshops med barn og ungdom fra målgruppen for å finne triggere og visuelle knagger som treffer denne gruppen.

I samarbeid med dem utarbeidet vi uttrykket ”Si det til noen”, og det visuelle språket som spiller på såkalte ”me-me” illustrasjoner. Dette er et ungdomsfenomen/ nettfenomen som beskriver masker personer tar på seg. Dette passet veldig godt inn med det vi ønsket å uttrykke gjennom kampanjen.

Vi utarbeidet både annonser og plakater som skal henges opp på alle barne- og ungdomsskoler i kommunene. Så langt har kampanjen fått særdeles god respons, både fra de unge selv og fra andre instanser. Justisdepartementet syntes at kampanjen var så god, at de bevilget penger til å forsterke denne. Tilbakemeldinger fra målgruppen har vært at de føler at de blir tatt på alvor og hørt.