Hopp til innhold

Orkla årsrapport og bærekraftrapport 2013 og 2014

Vi utarbeidet Orkla ASA sin årsrapport og bærekraftrapport for 2013 og 2014. Rapportene er på henholdsvis 126 og 62 sider (NO), og ble begge laget i norsk og engelsk utgave. Design Container sitt oppdrag innebar rådgivning, design og layout, tegning av grafer, ikoner og illustrasjoner samt bilderetning. Essensielt for oppdraget var å formidle bredden i konsernets virksomhet gjennom den kommersielle delen, og å skape et godt design som gjør det omfattende regnskapet innbydende.

Del dette på

Kunde: Orkla ASA
Oppgave: Konsept, design, layout og produksjon av årsrapport og bærekraftrapport 2013 og 2014

orkla_arsrapport_og_berekraftrapport_2013 orkla_arsrapport_og_berekraftrapport_2013 orkla_arsrapport_og_berekraftrapport_2013