Hopp til innhold

Trygghetsalarm på sjøen

Redingsselskapet og i-Sea ønsket i 2013 å få utviklet en applikasjon for sjønavigasjon, formidling av “Detgode sjøliv” og en nødmeldingsfunksjon.

Del dette på

Kunde: Redningsselskapet og i-Sea
Hva: Applikasjon for IOS og Android
Involverte: Design Container, UX-Lab, i-Sea
Last ned appen her 
NRK sin dekning av lanseringen.

redningsseslskapet redningsseslskapet redningsseslskapet redningsseslskapet

Tjenesten skulle rette seg mot fritidsbåteiere over hele Norge. Innholdet skulle basere seg på navigering og ruteplanlegging i kart, sikkerhet om bord på båt, samt de gode opplevelsene man får på sjøen. Ved behov for assistanse eller i nødstilfeller skulle tjenesten koble seg opp mot en nød sentral og få kontakt med Redningsselskapet. Et eget grensesnitt skulle utvikles for redningssentralen og ombord på Redningsselskapet sine skøyter. Tjenesten skulle fungere på både iOS og Android.

Prosess
Prosjektet begynte med datainnsamling, hvor grunnlaget for innhold og konsept skulle avdekkes. Det ble utført dybdeintervjuer av fritidsbåteiere i Oslo for å avdekke bruk av liknende tjenester og eventuelle nye behov. For å avdekke eventuelle demografiske forskjeller i målgruppen, ble det arrangert fokusgrupper i Bergen, Kristiansand og Florø, med fritidsbåteiere og mannskap fra de lokale skøytene fra Redningsselskapet.

Behov ble evaluert, omformulert til krav og skissert som prototyper med penn og papir. For å sikre at det ferdige produktet var enkelt å ta i bruk og imøte- kom de behov som vi tidligere avdekket, ble det gjennomført brukbarhetstester, i flere iterasjoner, av alle funksjoner og skjermbilder med virkelige brukere før designet ble ferdigstilt.

Løsningen
Ved å ha en sterkt brukersentrert tilnærming til hele prosessen, utviklet vi en løsning som alle i målgruppen ønsket og umiddelbart klarte å ta i bruk. Vi ønsket å fokusere på, og forsterke, “Det gode sjøliv” og alt det positive med å være på sjøen. Å presentere relevant informasjon om hva som befinner seg i nærheten, både på land og vann, enkel kart navigering og den beste vær- tjenesten, gav vi brukeren en innholdsrik og spennende applikasjon.

Tjenesten gir også en økt trygghet på sjøen ved å vise at Redningsselskapet er med deg på turen gjennom en assistansefunksjon, samt opplæring i sjøvett. Ved behov for assistanse sender tjenesten brukerens posisjon automatisk til redningssentralen for hurtigere respons ved uttrykning.
 

redningsseslskapet