Hopp til innhold

Access to the Digital world

I 2009 hadde bare 10% av befolkningen i Uganda’ tilgang til internettet. 78% av befolkningen er under 30 år. For å gi barn og ungdom tilgang til den digitale verdenen, har Unicef og Design uten grenser plassert ut computere i flere ungdomssentre i flere landsbyer.

Disse computerne har tilgang til en portal med informasjon rundt en rekke emner. Vår jobb var å utvikle et design som gjorde det enkelt å navigere i for nybegynnere og avanserte brukere. Noen brukere kan ikke lese,  mens andre ikke kan engelsk. 

Den nye portalen er nå installert i 3-5 landsbyer for mer testing av bruk, før den rulles ut i alle 30+ ungdomssentrene Unicef støtter i Uganda. Det har kommet mye positiv feedbak fra brukerne så langt.

Casen fortsetter under bildene.

Del dette på

Kunde: Unicef og Design without borders (DwB)
Oppgave: Design av en utdanningsportal for ungdom i Uganda

unicef unicef unicef

Prosess og løsning
En interaksjonsdesigner plassert i Uganda tok seg av research on site. Hun observerte behov og bruk ute i utvalgte landsbyer og testet forskjellige tidlige versjoner av vårt design. Det tidligere designet hadde ikoner som var laget i vesten og som ikke hadde noen betydning for en person i Uganda.

Eksempelvis var romerske søyler ikonet for Kultur. Portalen var også preget av mange tunge og lange PDF dokumenter, noe som egner seg dårlig for å lese på en liten skjerm, samt at flere i brukergruppen ikke leser veldig godt. Èn ting som brukergruppen har er mobiltelefoner, og mange ønsket å laste ned innhold til disse. Det var ikke mulig med den eksisterende portalen.

Vi redesignet alle ikoner med tanke på brukergruppen. Vi la også opp til fargekoding av forskjellig typer innhold, og markeringer for seksjoner. Ikke alle i brukergruppen er like dyktige på å lese, mens andre ikke kan engelsk.

I det nye designet er det enkelt å sortere etter kategori, innholdstype og på språk. Vi la i tillegg opp til at man skal kunne laste ned filmer og annet innhold til mobilen. Det vil avlaste PCene som er utplassert da brukere slipper å vente til en person har sett et helt filmklipp.

Dette kan man da heller gjøre via sin egen mobil. Vi holdt hele tiden fokus på brukergruppen igjennom designet, og versjoner ble testet på brukergruppen igjennom prosessen.

Resultat
Portalen er nå installert i 3-5 landsbyer for mer testing av bruk, før den rulles ut i alle 30+ ungdomssentrene Unicef støtter i Uganda. Det har kommet mye positiv feedbak fra brukerne så langt.

De opplever informasjonen som mer tilgjengelig og systemet er enklere å bruke. Portalen har også en infrastruktur som legger opp til at det kan legges inn større mengder informasjon enn tidligere.

Det er også forslag om å ta portalen til alle skoler i Uganda som en fase to. I tillegg planlegges det å bruke portalen som en mal som kan brukes i andre land med lignende utfordringer så som Sør Sudan.