Hopp til innhold

Handelsrapport 2014, Virkemålet & eHandelsbarometeret

For Hovedorganisasjonen Virke har vi designet og gjort layout på Handelsrapporten 2014, samt eHandelsbarometeret og Virkemålet.

Sistnevnte er Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse, mens eHandelbarometeret er en årsrapport med kunnskap om norske netthandelsvaner- og trender. Dette er Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til netthandelsvaner.

Handelsrapporten er en 64-siders samling av fakta og kunnskap om norsk handel, med nøkkeltall, utvikling og Virke sine prognoser for detaljhandelen og de ulike bransjene i 2014/2015. Essensielt for oppdraget var å gjøre informasjonen lettfattelig og innby til lesning. Dette løste vi gjennom et tydelig hierarki, informative illustrasjoner og oversiktlige tall og grafer.

Del dette på

Kunde: Virke
Oppgave: Design & layout av Handelsrapporten 2014, samt eHandelsbarometeret og Virkemålet

Rapporten ble lansert i forbindelse med Handelskonferansen og kan bestilles hos Virke. 

eHandelsbarometeret 2014 er også tilgjengelig for bestilling. Virkemålet 2014 kan lastes ned gratis.

virke- virke- virke- virke-